Carini e il carnevale di nostalgia

– Smuoviti! Alliestiti nca già è tardu. Pigghia a vestaglia ra nonna, a cinta ru nonno e u cappieddu ri pagghia. – Tu chi ti mietti?- Iu truvai na maschera ri beati paoli, na mazza ri plastica cu 2000 lire e un pigiama ri lana nto malasienu.- Stasira nni faciemu i sali ru Passalacqua e ri Casalini, chiddi nca assira un ci arrivamu. Puoi quannu siemu stanchi nni firmamu nni me zia e arristamu a manciari.I cannuola ci rissi ‘nca i pigghiava iu. Iddi purtavanu pizzi e sfinciuni….Amunì muoviti!!! Un la sienti chi vucciria chi c’e’ già pi strati?

Carini…e il carnevale di una volta…

Pino Mignano- 16 febbraio 2021 – martedi grasso 2021